print

Vedenie fakulty

doc. PhDr. Branislav KOVÁČIK, PhD., EMBA

dekan fakulty
Tel. 048/446 1222
č.dv. 323
e-mail: livia.kubicinova@umb.sk

doc. PhDr. Peter ČAJKA, PhD.

prodekan pre vedu, výskum a rozvoj
Tel. 048/446 1226
č.dv. 325
e-mail: peter.cajka@umb.sk

doc. PhDr. Lucia RÝSOVÁ, PhD.

prodekanka pre štúdium
Tel. 048/446 1224
č.dv. 320
e-mail: lucia.rysova@umb.sk


doc. Mgr. Jaroslav UŠIAK, PhD.

prodekan pre medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou
Tel. 048/4461223
č.dv. 320
e-mail: jaroslav.usiak@umb.sk

Mgr. Klaudia FRANKOVÁ

tajomníčka fakulty
tel.: 048/446 1235
č.dv. 323
e-mail: klaudia.frankova@umb.sk

=