print

Dr.h.c. prof. Ing. Pavel Nečas, PhD., MBA

  • Katedra bezpečnostných štúdií
  • Prodekan, Vysokoškolský učiteľ
  • Profesor

Kancelária: 326
Telefón: 048 446 1226Email: pavel.necas@umb.sk

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

=
326
048 446 1226