print

Dr.h.c. prof. Ing. Pavel Nečas, PhD., MBA

  • Katedra bezpečnostných štúdií
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Profesor

Kancelária:
Telefón: 048 446 1920Email: pavel.necas@umb.sk

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

=
048 446 1920