print

PhDr. Peter Rosputinský, PhD.

  • Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Odborný asistent

Kancelária: 332
Telefón: 048 446 1815Email: Peter.Rosputinsky@umb.sk

Pondelok12:00 - 13:5018:20 - 19:00
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

Študenti UMB, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom študentských e-mailových schránok UMB. Na e-maily doručené z iných e-mailových schránok odpovedať nebudem. Ďakujem.

PhDr. Peter Rosputinský, PhD. absolvoval v roku 2001 magisterské štúdium v odbore politológia na našej fakulte a v roku 2004 magisterské štúdium v odbore právo na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela. Od októbra 2001 do septembra 2004 pôsobil na našej katedre ako interný doktorand v odbore medzinárodné vzťahy a od vtedy je odborným asistentom. V roku 2002 obhájil rigoróznu prácu, na základe čoho mu bol priznaný akademický titul PhDr. V roku 2004 absolvoval štúdium Pedagogického minima. V roku 2008 obhájil dizertačnú prácu a bol mu priznaný akademický titul PhD.

V súčasnosti vedie prednášky a semináre z predmetov Medzinárodné právo, Medzinárodné organizácie, Diplomatické právo a konzulárne právo v magisterskom stupni vysokoškolského štúdia našej fakulty.

Je autorom publikácií Neutralita v medzinárodných vzťahoch (2010), Úvod do štúdia medzinárodných organizácií (2011), Praktikum z diplomatického práva a konzulárneho práva (2013, 2017) a Vybrané otázky diplomatického práva (2015), spoluautorom publikácií Vybrané pramene k štúdiu medzinárodných organizácií (spoluautor Doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD., 2010), International Organisations: Definitions, Classifications and Activities in the Field of Human Rights Protection (spoluautorka PhDr. Martina Bolečeková, PhD., 2012) a Introduction to International and European Law (spoluautor Mgr. Matúš Štulajter, 2013) a spolu s PhDr. Erikom Pajtinkom, PhD. editorom zborníkov Diplomacia v ére globalizácie (2011), Moderná diplomacia: 20 rokov služby pre Slovensko (2013) a Diplomacia v ére globalizácie (2014).

=