print

Oznam o konaní dizertačných skúšok

Najbližší termín prihlásenia sa na dizertačnú skúšku je v súlade so Zásadami doktorandského štúdia na FPV a MV stanovený na 31. október 2016 ( s termínom štátnych skúšok v januári 2017) alebo na 31. máj 2017 (s termínom štátnych skúšok v auguste 2017).

 

 

=