print

Oznam o konaní obhajob dizertačných prác

Najbližší termín prihlásenia sa na obhajobu dizertačnej práce je v súlade so Zásadami doktorandského štúdia na FPV a MV stanovený na 31. október 2016 ( s termínom obhajob v januári 2017) alebo na 31. máj 2017 (s termínom obhajob v auguste 2017).

 

 

=