print

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2016/2017

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2016/2017
   
   
Téma Školiteľ
Environmentálne problémy a formovanie globálneho politického konsenzu prof. PhDr. Peter Terem, PhD.
Informačná bezpečnosť a ochrana osobných údajov: Kedy absolútna sloboda (na internete) začína ohrozovať spoločnosť? doc. Ing. Karol Fabián, CSc.
Krízový management a ochrana kritickej infraštruktúry pri pokročilých teroristických hrozbách z kybernetického priestoru doc. Ing. Karol Fabián, CSc.
Mapovanie, modelovanie a ovplyvňovanie sociálnych sietí v kybernetickom priestore doc. Ing. Karol Fabián, CSc.
Medzinárodný terorizmus a jeho medzinárodnoprávna úprava prof. PhDr. Peter Terem, PhD.
Politické a ekonomické postavenie Australského zväzu v svetovom politickom systéme na prelome 20. a 21. storočia. doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.
Politické a ekonomické vzťahy Nórska a Európskej únie v rokoch 1993-2015. doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.
Subjektivita, identita a intersubjektivita v súčasnom diskurze politickej filozofie doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD.
Teória poznania v súčasnej politickej filozofii: internalizmus vz. externalizmus doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD.
Úloha a význam jadrových zbraní po skončení studenej vojny prof. PhDr. Peter Terem, PhD.
Vývoj bilaterálnych vzťahov medzi USA a Ruskou federáciou po skončení studenej vojny prof. PhDr. Peter Terem, PhD.
Vývojové tendencie a perspektívy vzťahov medzi USA a krajinami V4 prof. PhDr. Peter Terem, PhD.
Význam transatlantického partnerstva – pozícia EÚ a USA v meniacom sa svete prof. PhDr. Peter Terem, PhD.
=