print

Harmonogram akademického roka 2016/17

V. HARMONOGRAM  AKADEMICKÉHO ROKA  2016/2017

 

 

Zápisy

 

 

 

Zápis – denné štúdium

Zápis – externé formy štúdia

 

 

1. rok – bakalárske štúdium

5. 9. 2016  o 9.00 hod .

7. 9. 2016 o 13.00 hod .

 

 

2. rok – bakalárske štúdium

6. 9. 2016  o 9.00 hod .

8. 9. 2016 o 13.00 hod .

 

 

3. rok – bakalárske štúdium

7. 9. 2016  o 9.00 hod .

 

 

 

1. rok – magisterské štúdium

8. 9. 2016  o 9.00 hod.

7. 9. 2016 o 13.00 hod .

 

 

2. rok – magisterské štúdium

9. 9. 2016  o 9.00 hod.

8. 9. 2016 o 13.00 hod .

 

 

1. rok bakalárske št.  – úvodné sústredenie

21. 9. 2016  o 12.00 hod 

 

 

 

zápis – doktorandské štúdium

6. 9. 2016  o 13.00 hod .

6. 9. 2016 o 13.00 hod .

 

 

1.etapa zápisu do 2., 3. Bc. a 2. Mgr.

1. 4. – 30. 4. 2017

 

 

 

Akademické udalosti

 

 

Otvorenie akademického roka

19. 9. 2016

 

 

 

Imatrikulácia

9. 11. 2016  v aule FPVaMV

 

 

 

Promócie

letný termín: 27. – 28. 6. 2017

jesenný termín:  4. 10. 2017

 

 

 

Prázdniny

letné: 1. 7. – 31. 8. 2017

 

 

 

Vyučovanie, semestrálne hodnotenie (denné aj externé štúdium)

 

 

1. – 3. rok Bc. a 1. – 2. Mgr.

zimný semester

letný semester

 

 

Vyučovanie

20. 9. 2016 – 17. 12. 2016

6. 2. 2017 – 6. 5. 2017

 

 

Obdobie na ukončenie študijných povinností   

2. 1. 2017 – 3. 2. 2017

9. 5. 2017 – 9. 6. 2017

 

 

3. rok v Bc. štúdiu

zimný semester

letný semester

 

 

Vyučovanie

20. 9. 2016 – 17. 12. 2016

6. 2. 2017 – 13. 4. 2017

 

 

Obdobie na ukončenie študijných povinností   

2. 1. 2017 – 3. 2. 2017

18. 4. 2017 – 5. 5. 2017

 

 

2. rok v Mgr. štúdiu

zimný semester

letný semester

 

 

Vyučovanie

20. 9. 2016 – 17. 12. 2016

6. 2. 2017 – 6. 5. 2017

 

 

Obdobie na ukončenie študijných povinností   

2. 1. 2017 – 3. 2. 2017

9. 5. 2017 – 26. 5. 2017

 

 

Štátne skúšky – denné aj externé štúdium

 

 

Bakalárske štúdium

riadny termín

opravný termín

 

 

Odovzdanie bakalárskych prác

10. 4. 2017

12. 6. 2017

 

 

Vloženie prác do Centrálneho registra záverečných prác

10. 4. 2017

12. 6. 2017

 

 

Štátne skúšky spolu s obhajobou

9. 5. – 26. 5. 2017

20. 6. 2017 – 6. 7. 2017

 

 

Magisterské štúdium

riadny termín

opravný termín

 

 

Odovzdanie diplomových prác

28. 4. 2017

12. 6. 2017

 

 

Vloženie prác do Centrálneho registra záverečných prác

28. 4. 2017

12. 6. 2017

 

 

Obhajoba záverečnej práce

29. 5. – 2. 6. 2017

3. 7. 2017 – 6. 7. 2017

 

 

Prijímacie skúšky:

    • 1. kolo denné a externé  bakalárske a magisterské štúdium – 5. 6.  2017 –7. 6. 2017
    • 2. kolo denné a externé bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium – 7. 7. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=