Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela

Harmonogram akademického roka

Zápisy

 

 

Zápis – denné štúdium

Zápis – externé štúdium

 

1. rok – bakalárske štúdium

4. 9. 2019  o 9.00 hod .

4. 9. 2019 o 9.00 hod .

 

2. rok – bakalárske štúdium

elektronický zápis 20.5. – 15.7. 2019

elektronický zápis 20.5. – 15.7.2019

 

3. rok – bakalárske štúdium

elektronický zápis 20.5. – 15.7. 2019

elektronický zápis 20.5. – 15.7. 2019

 

1. rok – magisterské štúdium

10. 9. 2019  o 9.00 hod.

10. 9. 2019  o 9.00 hod .

 

2. rok – magisterské štúdium

elektronický zápis 20.5. – 15.7. 2019

elektronický zápis 20.5. – 15.7. 2019

 

1. rok Bc. št.  – úvodné sústredenie

18. 9. 2019  o 12.00 hod 

 

 

zápis – doktorandské štúdium

3. 9. 2019  o 10.00 hod .

3. 9. 2019  o 10.00 hod .

 

1.etapa zápisu do 2., 3. Bc. a 2. Mgr.

1. 4. – 30. 4. 2019

 

 

Akademické udalosti

 

Otvorenie akademického roka

 

 

 

Imatrikulácia

13. 11. 2019  v aule FPVaMV

 

 

Promócie

letný termín: 23. – 24. 6. 2020

jesenný termín:  6. 10. 2020

 

 

Prázdniny

letné: 1. 7. – 31. 8. 2020

 

 

Vyučovanie, semestrálne hodnotenie (denné aj externé štúdium)

 

1. – 3. rok Bc. a 1. – 2. Mgr.

zimný semester

letný semester

 

Vyučovanie

16. 9. 2019 – 14. 12. 2019

3. 2. 2020 – 2. 5. 2020

 

Obdobie na ukončenie št. povinností   

16. 12. 2019 – 1. 2. 2020

4. 5. 2020 – 20. 6. 2020

 

3. rok v Bc. štúdiu

zimný semester

letný semester

 

Vyučovanie

16. 9. 2019 – 14. 12. 2019

3. 2. 2020 – 24.4.2020

 

Obdobie na ukončenie št. povinností   

16. 12. 2019 – 1. 2. 2020

27. 4. 2020 – 15. 5. 2020

 

2. rok v Mgr. štúdiu

zimný semester

letný semester

 

Vyučovanie

16. 9. 2019 – 14. 12. 2019

3. 2. 2020 – 2. 5. 2020

 

Obdobie na ukončenie št. povinností   

16. 12. 2019 – 1. 2. 2020

4. 5. 2020 – 22. 5. 2020

 

Štátne skúšky – denné aj externé štúdium

 

Bakalárske štúdium

riadny termín

opravný termín

 

Odovzdanie bakalárskych prác

8. 4. 2020

15. 6. 2020

 

Vloženie prác do Centrálneho registra záverečných prác (CRZP)

8. 4. 2020

15. 6. 2020

 

Štátne skúšky spolu s obhajobou

25. 5. – 29. 5. 2020

1. 7. 2020 – 3. 7. 2020

 

Magisterské štúdium

riadny termín

opravný termín

 

Odovzdanie diplomových prác

20. 4. 2020

15. 6. 2020

 

Vloženie prác do CRZP

20. 4. 2020

15. 6. 2020

 

Obhajoba záverečnej práce

1. 6. – 5. 6. 2020

1. 7. 2020 – 3. 7. 2020

 

 

 

Prijímacie skúšky:

  • 1. kolo denné a externé  bakalárske a magisterské štúdium – 8. 6.  2020 –10. 6. 2020
  • 2. kolo denné a externé bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium – 7. 7. 2020
 
 

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela