print

Doplňujúci zápis na LS 2018

Oznamujeme študentom, že doplňujúci zápis pre LS 2018 je možný od 29.1.2018 do 4.2.2018. Pridávanie predmetov podľa študijného plánu vykonávajú študetni, odobrať predmety môžu len referentky ŠO FPVaMV na základe požiadavky študenta.

Študijné oddelenie FPVaMV

=