Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela

Ubytovanie na internáte

Správa účelových zariadení UMB

 

Dokumenty potrebné pre udelenie bodov (v dokumente Kritéria pre pridelenie lôžka 2013/2014- odsek 3 písmeno a-g) posielajte na adresu irfpvmv@gmail.com

Zároveň žiadam predsedov spolkov aby zasielali bodové hodnotenia svojich členov (meno a počet bodov) na rovnakú emailovú adresu. 

Žiadosť sa bude podávať cez AIS. Posielajte dokumenty na horeuvedenú adresu ale žiadosť si zatiaľ nepodávajte.


Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela