Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela

Referát študijného oddelenia

doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD. |
doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.
Prodekanka, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
lucia.rysova@umb.sk
330 
048 446 1224
Pondelok: 13:00 - 15:00, Streda: 10:00 - 12:00

Bc. Kyseľová Anna |
Bc. Kyseľová Anna
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
anna.kyselova@umb.sk
321 
048 446 1237
048 446 1200
Pondelok: 12:30 - 13:30, Utorok: 09:00 - 11:00, 13:00 - 14:00, Streda: 09:00 - 11:00, 12:30 - 13:30, Štvrtok: 09:00 - 11:00, 13:00 - 14:00, Piatok: 09:00 - 11:00

Žalmanová Eva |
Žalmanová Eva
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
eva.zalmanova@umb.sk
321 
048 446 1225
Pondelok: 12:30 - 13:30, Utorok: 09:00 - 11:00, 13:00 - 14:00, Streda: 09:00 - 11:00, 12:30 - 13:30, Štvrtok: 09:00 - 11:00, 13:00 - 14:00, Piatok: 09:00 - 11:00


Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela