print

Rozvrh hodín

Rozvrh pre študentov denného štúdia aktualizovaný 1. októbra 2018.

Rozvrh pre študentov externého štúdia aktualizovaný 1. októbra 2018.

Z dôvodu nízkeho záujmu študentov sa výučba nasledujúcich predmetov v zimnom semestri 2018/2019 nebude rezalizovať:

Predmet

stupeň

ročník

Základy informatiky

Bc.

1. ročník

Správne právo

Bc.

2. ročník

Hospodárska politika I.

Mgr.

1. ročník

Manažment ľudských zdrojov

Mgr.

1. ročník

Regionalistika

Mgr. (POL)

1. ročník

Aktuálne otázky verejnej politiky

Mgr.

1. ročník

Kultur der deutschsprachigen Länder

Mgr.

1. ročník

Interkulturelle Kompetenz

Mgr.

1. ročník

International Finance – Economic Development of V4 countries

Mgr.

1. ročník

Energetická a environmentálna bezpečnosť

Mgr.

2. ročník

=