print

JUDr. Matúš Štulajter, PhD.

  • Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Odborný asistent

Kancelária:
Telefón: 048 446Email: matus.Stulajter@umb.sk

Pondelok-
Utorok18:00 - 19:00
Streda12:00 - 13:00
Štvrtok-
Piatok-

JUDr. Matúš Štulajter, PhD. sa vo svojej pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti venuje problematike medzinárodného práva a práva Európskej únie. Zúčastňuje sa na výučbe predmetov Základy práva, Právo Európskej únie, International law, European union law a Introduction to european integration na magisterskom študijnom programe medzinárodné vzťahy v anglickom jazyku.

=