print

Javorska Tatiana

  • Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie
  • Sekretárka, Asistentka vedúceho katedry
  • Nepedagogický zamestnanec

Kancelária: 326
Telefón: 048 446 1912Email: tatiana.javorska@umb.sk

Pondelok09:00 - 14:00
Utorok09:00 - 14:00
Streda09:00 - 14:00
Štvrtok08:00 - 14:00
Piatok09:00 - 12:00

=
326
048 446 1912