print

Otestujte sa! - SIMULAČNÝ TEST NA PRIJÍMACIE POHOVORY

Štátnym symbolom Slovenskej republiky nie je:

Archimedovi zo Syrakúz sa pripisuje výrok:

Pasívne volebné právo znamená:

Základy teórie deľby moci položil:

Pojmom sociálna mobilita označujeme v sociológii

Panónska nížina je súčasťou územia:

A.Hitler sa dostal k moci v roku?

Predmetom referenda môže podľa Ústavy Slovenskej republiky byť aj problematika:

Polyhistor je:

Ústava Slovenskej republiky bola prijatá:

Sídlo Ústavného súdu Slovenskej republiky sa nachádza:

V ktorej oblasti Slovenska nájdeme kopanice?

Druhá svetová vojna skončila kapituláciou Japonska:

Čo je anexia?

NATO vzniklo v roku:

V ktorých dvoch rokoch bola Slovenská republika nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN?

Sociológia ako veda bola založená A. Comtom:

Ktorý z nasledovných európskych štátov je monarchia?

Premena vstupov na výstupy je:

Najvyšší výkonný orgán Slovenskej republiky je:

=