print

Otestujte sa! - SIMULAČNÝ TEST NA PRIJÍMACIE POHOVORY

NATO vzniklo v roku:

Predchodkyňou OSN bola:

Čo je anexia?

Základ európskeho písma nájdeme v:

Kultúru v sociológii delíme na:

Miesto, kde sa stretáva ponuka a dopyt na výmenu statkov, nazývame:

V ktorých dvoch rokoch bola Slovenská republika nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN?

Ktorá kráľovská dynastia nevládla v Anglicku:

Čo je NAFTA?

Čo je Charta OSN?

Horizontálna deľba štátnej moci:

Čo je UNESCO?

Sociológia ako veda bola založená A. Comtom:

Ktorý z nasledovných európskych štátov je monarchia?

Sokratove myšlienky literárne spracoval jeho žiak:

Ústava Slovenskej republiky bola prijatá:

Sociálna stratifikácia znamená:

Základnou jednotkou miestnej správy je:

Najvyšší výkonný orgán Slovenskej republiky je:

Sídlo Ústavného súdu Slovenskej republiky sa nachádza:

=