print

Otestujte sa! - SIMULAČNÝ TEST NA PRIJÍMACIE POHOVORY

Sociálna stratifikácia znamená:

Čo je anexia?

Ktorý z nasledujúcich štátov je sultanát?

Ústava Slovenskej republiky bola prijatá:

Pojmom sociálna mobilita označujeme v sociológii

V ktorých dvoch rokoch bola Slovenská republika nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN?

Základ európskeho písma nájdeme v:

Najvyšší výkonný orgán Slovenskej republiky je:

A.Hitler sa dostal k moci v roku?

Čo je UNESCO?

Štátnym symbolom Slovenskej republiky nie je:

Kultúru v sociológii delíme na:

Horizontálna deľba štátnej moci:

Druhá svetová vojna skončila kapituláciou Japonska:

Základy teórie deľby moci položil:

V ktorej oblasti Slovenska nájdeme kopanice?

Archimedovi zo Syrakúz sa pripisuje výrok:

Čas medzi platnosťou a účinnosťou právnej normy sa nazýva:

Čo je Charta OSN?

Ktorá kráľovská dynastia nevládla v Anglicku:

=