print

Otestujte sa! - SIMULAČNÝ TEST NA PRIJÍMACIE POHOVORY

Predchodkyňou OSN bola:

Pasívne volebné právo znamená:

Panónska nížina je súčasťou územia:

V ktorej oblasti Slovenska nájdeme kopanice?

A.Hitler sa dostal k moci v roku?

Miesto, kde sa stretáva ponuka a dopyt na výmenu statkov, nazývame:

Ktorý z uvedených štátov patrí do skupiny krajín pod označením BRIC?

Archimedovi zo Syrakúz sa pripisuje výrok:

Najvyšší výkonný orgán Slovenskej republiky je:

Sídlo Ústavného súdu Slovenskej republiky sa nachádza:

V ktorom roku sa zjednotilo Nemecko v 19.storočí?

Čo je anexia?

Opak deflácie je:

Základ európskeho písma nájdeme v:

Horizontálna deľba štátnej moci:

Pojmom sociálna mobilita označujeme v sociológii

Čas medzi platnosťou a účinnosťou právnej normy sa nazýva:

Sociológia ako veda bola založená A. Comtom:

Základnou jednotkou miestnej správy je:

Druhá svetová vojna skončila kapituláciou Japonska:

=