print

Výsledky prijímacieho konania - 7.7.2017

 

PV E1 BC 07.07.2017
Kód uchádzača Body za test
80198901 37

 

PV D1 BC 07. 07. 2017
Kód uchádzača Body za test
80167845 44
80198991 32
80188940 30

 

MV D1 BC 07. 07. 2017
Kód uchádzača Body za test
80198999 45
80198890 50
80198891 65
80198979 57
80196730 52
80198948 55

 

PV D2 MGR 07. 07. 2017
Kód uchádzača Body za test
80147794 46
80176459 41
80179042 28

 

MV D2 MGR 07. 07. 2017
Kód uchádzača Body za test
80191781 48
80179130 61
80156601 34
80176408 63
80179042 48
80179240 49
80198997 51
80180190 61
80169651 75
80198949 76
80179348 41

 

BŠ D2 MGR 07. 07. 2017
Kód uchádzača Body za test
80198997 59
80180268 49
=