print

ŠVOČ

Študentská vedecká odborná činnosť 2017

ŠVOČ je tu aj tento rok a opäť máš možnosť získať za svoju odbornú prácu zaujímavé finančné ceny. Zapoj sa a okrem peňažného ohodnotenia Ti Tvoja práca pomôže so získavaním bodov pri prideľovaní internátu, pri výbere na Erasmus či odborné stáže. Prvé tri miesta navyše postupujú do národného kola!

Dokedy sa dá na ŠVOČ prihlásiť? Svoju prácu môžeš prihlásiť do 10. marca na referáte pre vedu a výskum – číslo dverí 326 (alebo e-mailom na adrese andrea.luptakova@umb.sk ).

Dokedy musíš prácu odovzdať? Deadline odovzdania je 31. marca, práce sa odovzdávajú rovnako na referáte pre vedu a výskum.

Kedy a kde bude prebiehať samotná súťaž? Prácu budeš obhajovať 27. apríla v miestnosti P4.

Bližšie info nájdeš na www.fpvmv.umb.sk, na Referáte pre vedu a výskum u p. Luptákovej alebo v Študentskej rade.

Prílohy ku stránke: