Projekty a granty

Vyhľadávanie v projektoch

Možnosti kognitívnej analýzy bezpečnostných hrozieb na sociálnych sieťach v kybernetickom priesore.

Speaking Tours 2017 - Priority zahraničnej politiky Slovenskej republiky

Vytvorenie národného systému stratégie posudzovania a riadenia bezpečnostných rizík

Koncept mäkkej moci v kontexte transformujúceho sa medzinárodného prostredia a potenciál jeho využitia pre stratégie malých štátov

Post-demokracia ako proces hľadania novej kvality demokracie

Spoločensko-politické pozadie voličskej (ne)podpory politickej strany Kotleba - ĽSNS

Transformácia bezpečnostného prostredia: aplikácia skúseností štátov Vyšehradskej štvorky na príklade Ukrajiny

(E)migrácia ako politický, etický, jazykový a kultúrny fenomén v ére globalizácie

The V4 towards migration challenges in Europe. An analysis and recommendations

Diversity management in the V4 countries as an answer for demographic changes

Online séria odborných študijných materiálov: Vplyv EÚ a NATO na európsku a globálnu stabilitu a ich význam pre bezpečnosť Slovenskej republiky

Kultúrna inteligencia ako dôležitý predpoklad konkurencieschopnosti Slovenska v globálnom prostredí

Bezpečnostné aspekty aktuálneho demografického vývoja v podmienkach Slovenskej republiky

The Visegrad Group and Central European Cooperation

SECURITY FORUM 2015

Regióny, konkurencieschopnosť a potenciál jej rastu v podmienkach Európskej únie

EUROPEAN IDENTITY, CULTURE, EXCHANGES AND MULTILINGUALISM (EUROMEC)

Desať rokov zahraničnej politiky Slovenskej republiky v rámci vonkajšej činnosti EÚ a jej perspektívy

Politické zmeny v rokoch 1945-1948 a ich dopad na povojnovú spoločnosť na Slovensku