Projekty a granty

Vyhľadávanie v projektoch

Speaking Tours 2017 - Priority zahraničnej politiky Slovenskej republiky

Vytvorenie národného systému stratégie posudzovania a riadenia bezpečnostných rizík

Koncept mäkkej moci v kontexte transformujúceho sa medzinárodného prostredia a potenciál jeho využitia pre stratégie malých štátov

Post-demokracia ako proces hľadania novej kvality demokracie

Spoločensko-politické pozadie voličskej (ne)podpory politickej strany Kotleba - ĽSNS

Transformácia bezpečnostného prostredia: aplikácia skúseností štátov Vyšehradskej štvorky na príklade Ukrajiny

The V4 towards migration challenges in Europe. An analysis and recommendations

Diversity management in the V4 countries as an answer for demographic changes

Online séria odborných študijných materiálov: Vplyv EÚ a NATO na európsku a globálnu stabilitu a ich význam pre bezpečnosť Slovenskej republiky

Bezpečnostné aspekty aktuálneho demografického vývoja v podmienkach Slovenskej republiky

The Visegrad Group and Central European Cooperation

SECURITY FORUM 2015

Regióny, konkurencieschopnosť a potenciál jej rastu v podmienkach Európskej únie

EUROPEAN IDENTITY, CULTURE, EXCHANGES AND MULTILINGUALISM (EUROMEC)

Desať rokov zahraničnej politiky Slovenskej republiky v rámci vonkajšej činnosti EÚ a jej perspektívy

Politické zmeny v rokoch 1945-1948 a ich dopad na povojnovú spoločnosť na Slovensku

SECURITY FORUM 2014

Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút

Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút

Summer University Identities and Citizenship in Europe

http://www.fpvmv.umb.sk/iperasmus/