Projekty a granty

Vyhľadávanie v projektoch

Kultúrna inteligencia ako dôležitý predpoklad konkurencieschopnosti Slovenska v globálnom prostredí

Bezpečnostné aspekty aktuálneho demografického vývoja v podmienkach Slovenskej republiky

The Visegrad Group and Central European Cooperation

SECURITY FORUM 2015

Regióny, konkurencieschopnosť a potenciál jej rastu v podmienkach Európskej únie

EUROPEAN IDENTITY, CULTURE, EXCHANGES AND MULTILINGUALISM (EUROMEC)

Desať rokov zahraničnej politiky Slovenskej republiky v rámci vonkajšej činnosti EÚ a jej perspektívy

Politické zmeny v rokoch 1945-1948 a ich dopad na povojnovú spoločnosť na Slovensku

SECURITY FORUM 2014

Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút

Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút

Summer University Identities and Citizenship in Europe

http://www.fpvmv.umb.sk/iperasmus/

Strengthening Debating Skills and Promoting Democratic Values among Youth

Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí

Chaire Jean Monnet ad personam "Identités et cultures en Europe"

IANUS Konzorcium Erasmus Mundus

Visegrad Universities Studies Grant: Medzinárodné vzťahy (V4)

Centrum excelentnosti - vytvorenie komplexnej stratégie medzinárodného krízového riadenia v medzinárodných vzťahoch

Centrum excelentnosti so zameraním na výskum otázok národnej a medzinárodnej bezpečnosti