print

Alternatívy vedeckého skúmania politiky

Informácie o projekte

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.
doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD.
doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD.
Mgr. Simona Kováčová, PhD.
Mgr. Lenka Štefániková, PhD.
Mgr. Jarmila Androvičová, PhD.
PhDr. Eleonóra Kováčová, PhD.
Dr. Patrizia Prando, PhD.
Mgr. Dominika Cevárová
Mgr. Kristína Kiššová
Mgr. Miroslav Čellár

Domáci výskumný projekt

=