print

Bezpečnostné aspekty zlyhávajúcich štátov

Informácie o projekte

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD.
prof. Ing. Pavel Nečas, PhD., MBA
Mgr. Lucia Husenicová, PhD.
PhDr. Dagmar Nováková, PhD.
Mgr. Lucia Kucbelová

Domáci výskumný projekt

=