print

Dobré praktiky členských štátov Európskej únie v prevencii radikalizácie a násilného extrémizmu vedúceho k terorizmu - úloha vzdelávania pre podporu chránených záujmov spoločnosti

Informácie o projekte

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD.
Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, PhD., MBA, LL.M.
Ing. Jarmila Štefanková, PhD.
Mgr. Dominika Trubenová
Mgr. Kristína Kiššová

Domáci výskumný projekt

=