print

Dobré praktiky členských štátov Európskej únie v prevencii radikalizácie a násilného extrémizmu vedúceho k terorizmu - úloha vzdelávania pre podporu chránených záujmov spoločnosti

Informácie o projekte

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD.
Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, PhD., MBA, LL.M.
Dr.h.c. Dr. Petr Rožňák, CSc.
Ing. Jarmila Štefanková, PhD.
Mgr. Dominika Trubenová
Mgr. Kristína Kiššová

Domáci výskumný projekt

=