print

(E)migrácia ako politický, etický, jazykový a kultúrny fenomén v ére globalizácie

Informácie o projekte

PhDr. Mária Badinská, PhD. (za FPV a MV UMB)

Výstupom z projektu bude učebnica kanadských štúdií.

=