print

Exil zo Slovenska po komunistickom prevrate roku 1948 – identita, integrácia, asimilácia

Informácie o projekte

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Mgr. Ondrej Podolec, PhD. - Právnická fakulta UK
PhDr. Roman Ličko, PhD.
Mgr. Diana Židová, PhD.
PaedDr. Mária Badinská, PhD.
Mgr. Kristína Kiššová

Domáci výskumný projekt

=