print

Koncept mäkkej moci v kontexte transformujúceho sa medzinárodného prostredia a potenciál jeho využitia pre stratégie malých štátov

Informácie o projekte

doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.
doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.
doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.
PhDr. Erik Pajtinka, PhD.
PhDr. Marek Lenč, PhD.
JUDr. Peter Rosputinský, PhD.
JUDr. Matúš Štulajter, PhD.
PhDr. Martina Bolečeková, PhD.
PaedDr. Ivan Štulajter, PhD.
PhDr. Martina Benčeková, PhD.
PaedDr. Mária Rošteková, PhD.
Mgr. Andrea Rusnáková - externá doktorandka
Mgr. Ivana Slobodníková - interná doktorandka
Mgr. Róbert Vancel - interný doktorand
Mgr. Barbora Olejárová - interná doktorandka
Mgr. Vladimír Müller - interný doktorand

Prínos liberálnych a neoliberálnych teórií medzinárodných vzťahov spočíva v teoretickej reflexii transformácie medzinárodného prostredia, ktorá sa prejavuje vo významnejšom zohľadňovaní nehmatateľných zdrojov moci v praktickej realizácii zahraničnej politiky jednotlivých aktérov. Výsledkom tohto posunu je zdôraznenie významu nových societálnych prepojení, medzinárodných inštitúcií a ekonomickej interdependencie. Malé štáty sú v medzinárodnom systéme všeobecne považované za slabých aktérov, ktorí nemajú schopnosť presadzovať svoje zahraničnopolitické ciele ako veľké štáty. Projektový zámer chce ukázať, že veľkosť štátu nie je vždy indikatívna pre mocenský potenciál a že malé štáty, ako Slovenská republika, majú možnosť byť atraktívne. Namiesto zdrojov tvrdej moci môžu využívať mäkkú moc. Mäkká moc dáva do rúk malých štátov silný nástroj, ktorým sa môžu úspešne a veľmi efektívne podieľať na formovaní a dotváraní medzinárodného prostredia a zabezpečiť efektívne plnenie zahraničnopolitických cieľov.

=