print

Konvergencia a divergencia v medzinárodnom riadení ľudských zdrojov

Informácie o projekte

Za FPVaMV UMB:
doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.
PhDr. Martina Bolečeková, PhD.

Vedeckým cieľom riešenia projektu je preskúmať názory manažérov vybraných podnikov na Slovensku na výhody a nevýhody práce v nadnárodnej spoločnosti a navrhnúť flexibilný systém medzinárodného riadenia ľudských zdrojov s prihliadnutím na mieru konvergencie a divergencie.

=