print

Online séria odborných študijných materiálov: Vplyv EÚ a NATO na európsku a globálnu stabilitu a ich význam pre bezpečnosť Slovenskej republiky

Informácie o projekte

Daša Gubková – asistentka projektového koordinátora
Autori odborných materiálov:
prof. Ing. Igor Kosír, CSc.
doc. PhDr. Dalibor Vlček, PhD.
doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.
doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.
Mgr. Marek Lenč, PhD.
Mgr. Ivana Slobodníková
Mgr. Martina Šinkovičová, PhD. (GLOBSEC Academy Centre)
prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. (Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita)
prof. RNDr. Róbert Ištok, CSc. (FHPV, Prešovská univerzita)
Mgr. Anton Fogaš, PhD. (FHPV, Prešovská univerzita)
PhDr. Irina Kozárová, PhD. (Filozofická fakulta, Prešovská univerzita)

Cieľom projektu poskytovaného Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR je pripraviť študijné texty, ktoré budú identifikovať kľúčové oblasti diškurzu vývoja medzinárodných vzťahov, európskej a globálnej bezpečnosti, dôležitých pre smerovanie zahraničnej politiky SR a zhodnotenie vitality väzieb s kľúčovými spojencami.

=