print

Online séria odborných študijných textov a metodických pomôcok pre stredné školy. Strategické zameranie zahraničnej a bezpečnostnej politiky SR ako členského štátu EÚ a NATO

Informácie o projekte

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.
doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.
Mgr. Marek Lenč, PhD.
doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.
PhDr. Martina Bolečeková, PhD.
doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.
doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.
Mgr. Ivana Slobodníková

Domáci nevýskumný projekt

=