print

Speaking Tours 2017 - Priority zahraničnej politiky Slovenskej republiky

Informácie o projekte

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Domáci nevýskumný projekt

=