print

The V4 towards migration challenges in Europe. An analysis and recommendations

Informácie o projekte

Charles University Prague, Czech Republic
Migration Research Institute in Budapest, Hungary
FPV a MV UMB - spoluriešitelia za fakultu:
doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.
PhDr. Martina Bolečeková, PhD.
Mgr. Barbora Olejárová

Zahraničný nevýskumný projekt

Cieľom tohto projektu je analyzovať súčasnú migračnú politiku, a to na úrovni krajín V4 a EÚ, a identifikovať existujúce riziká vyplývajúce z neefektívnej migračnej a integračnej politiky. Projekt bude zahŕňať sériu workshopov výskumníkov a expertov zapojených v oblasti bezpečnosti a migračnej a integračnej politiky, ktoré zastupujú všetkých partnerov. Projekt bude ukončený medzinárodnou konferenciou, ktorá predkloží výsledky analýz, obsahujúce aj odporúčania pre riešenie a zvýšenie bezpečnosti priestorov V4 a celú Európsku úniu.

=