print

Vytvorenie národného systému stratégie posudzovania a riadenia bezpečnostných rizík

Informácie o projekte

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Domáci nevýskumný projekt

=