print

Význam internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania pre konštrukciu identity Európskej únie a zvyšovanie konkurencieschopnosti v európskom priestore

Informácie o projekte

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

prof. PhDr. Peter Terem, PhD.
doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.
PhDr. Erik Pajtinka, PhD.
JUDr. Peter Rosputinský, PhD.
JUDr. Matúš Štulajter, PhD.
PhDr. Mária Holubová, PhD.
PaedDr. Ivan Štulajter, PhD.
PhDr. Martina Benčeková, PhD.
PaedDr. Mária Rošteková, PhD.
PhDr. Mária Badinská, PhD.
PhDr. Juraj Kalický, PhD.
PhDr. Jana Kubeková, PhD.
PhDr. Mária Polčicová, PhD.
Mgr. Andrea Rusnáková, PhD.

Domáci výskumný projekt

=