Publikačná a edičná činnosť

Edičnú a vydavateľskú činnosť na UMB od 1. októbra 2013 zabezpečuje novovzniknuté Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, ktoré vydané publikácie zároveň propaguje a predáva prostredníctvom e-predajne (http://publikacie.umb.sk/) a u jej zmluvných partnerov. Proces edičného spracovania, tlače, predaja a propagácie publikácií upravuje Metodické usmernenie vydavateľstva Belianum

 

Návrh edičnej komisie k vydaniu skrípt

Metodické usmernenie Vydavateľstva Belianum

Štatút Belianum

Zásady edičnej činnosti UMB

Zásady edičnej činnosti na FPVaMV UMB

Vedecký editor - stanovisko

Vyhľadávanie v publikáciách
Aktuálne problémy teórie medzinárodných vzťahov a teórie politiky.

Aktuálne problémy teórie medzinárodných vzťahov a teórie politiky. (Zborník)

Autor/Kolektív:kolektív autorov
Vydavateľstvo:Ústav vedy a výskumu a FPVaMV UMB v Banskej Bystrici
Rok vydania:2005ISBN:80-8083-209-9

-

Base du lexique français de l’Union européenne
Bezpečnostná politika Slovenskej republiky a vybrané bezpečnostné dokumenty
Bezpečnostné aspekty medzinárodnej migrácie
Comparative Politicsof the Czech Republic, Poland and Hungary
Deutsch in der Politikwissenschaft
Dimenzie občianstva Európskej únie
Diplomacia v ére globalizácie

Diplomacia v ére globalizácie (Zborník)

Autor/Kolektív:Erik Pajtinka, Peter Rosputinský (eds.)
Vydavateľstvo:Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0320-6

Zborník z konferencie k 50. výročiu prijatia Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch.

Ekonómia a hospodárska politika v ekonomike SR a ČR
Ekonomická demokracia. Dejiny, teória a prax
Foreign Policy of the Slovak Republic

Foreign Policy of the Slovak Republic (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Kaščáková Dominika, Mgr., Vlček Dalibor, doc. PhDr., CSc.
Vydavateľstvo:Kamil Mařík - Professional Publishing, Praha
Rok vydania:2012ISBN:978-80-7431-096-6

Publikácia v anglickom jazyku informuje čitateľa o vývoji a základných charakteristikách slovenskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.

Géopolitiques. Des théories imperiálistes à la critique de ľ hégémonie
History of Great Britain
History of the United States
HUMAN FORUM 2016
International Organisations. Definitions, Classifications and Activities in the Field of Human Rights Protections
INTERPOLIS´12

INTERPOLIS´12 (Zborník)

Autor/Kolektív:Kollár Aleš, Mgr., Bolfová Petra, Mgr., Tichá Karolina, Mgr.
Vydavateľstvo:Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0518-7

Zborník abstraktov z IX. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici 9. novembra 2012

INTERPOLIS´16

INTERPOLIS´16 (Zborník)

Autor/Kolektív:Kolektív autorov
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016ISBN:978-80-557-1249-9Stiahnuť publikáciu:

Zborník vedeckých prác

INTERPOLIS´17

INTERPOLIS´17 (Zborník)

Autor/Kolektív:Mgr. Dominika Cevárová, Mgr. Kristína Kiššová, Mgr. Jozef Michal Mintál, Mgr. Vladimír Müller
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017ISBN:978-80-557-1402-8Stiahnuť publikáciu:

Zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

INTERPOLIS´18

INTERPOLIS´18 (Zborník)

Autor/Kolektív:Mgr. Dominika Cevárová, Mgr. Kristína Kiššová, Mgr. Jozef Michal Mintál, Mgr. Vladimír Müller
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019ISBN:978-80-557-1536-0Stiahnuť publikáciu:

Zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov