Publikačná a edičná činnosť

Edičnú a vydavateľskú činnosť na UMB od 1. októbra 2013 zabezpečuje novovzniknuté Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, ktoré vydané publikácie zároveň propaguje a predáva prostredníctvom e-predajne (http://publikacie.umb.sk/) a u jej zmluvných partnerov. Proces edičného spracovania, tlače, predaja a propagácie publikácií upravuje Metodické usmernenie vydavateľstva Belianum

 

Návrh edičnej komisie k vydaniu skrípt

Metodické usmernenie Vydavateľstva Belianum

Štatút Belianum

Zásady edičnej činnosti UMB

Zásady edičnej činnosti na FPVaMV UMB

Vedecký editor - stanovisko

Vyhľadávanie v publikáciách
Interpolis'07

Interpolis'07 (Zborník)

Autor/Kolektív:kolektív autorov
Vydavateľstvo:PAMIKO s.r.o.; Ústav vedy a výskumu; FPVaMV UMB v Banskej Bystrici
Rok vydania:2007ISBN:978-80-85660-07-4

-

Introduction to European Integration
Introduction to International and European Law
Kontrola ako záruka zákonnosti a ústavnosti pri výkone verejnej správy
Literární a filmové dystopie pohledem politické vědy
Médias et globalisation MÉDIÁ A GLOBALIZÁCIA
Metaforické a frazeologické aspekty politického diskurzu v multilingválnom prostredí
Milan Rúfus - MÚDROSŤ HLBÍN

Milan Rúfus - MÚDROSŤ HLBÍN (Zbierka)

Autor/Kolektív:Slavomíra Očenášová-Štrbová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018ISBN:978-80-557-1470-7
Kúpiť teraz za 10,00 €

Vydaním výberu poézie Milana Rúfusa Múdrosť hlbín si chce Univerzita Mateja Bela uctiť pamiatku nedožitých 90. narodenín Majstra.

Moderná diplomacia: 20 rokov služby pre Slovensko.
Od Cateau-Cambrésis po Versailles
Odbory na Slovensku po roku 1989 v kontexte sociálneho partnerstva
Osobné je politické
Podoby regulace lobbingu v zemích Visegrádské skupiny
Political and Economic Features of Transformation Processes
Politické vedy 1/2013
Politické vedy 1/2015

Politické vedy 1/2015 (Časopis)

Autor/Kolektív:doc. PhDr. Jaorslav Ušiak, PhD.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISSN:1335-2741

Časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá

Politické vedy 1/2015
Politické vedy 1/2016
Politické vedy 1/2017

Politické vedy 1/2017 (Časopis)

Autor/Kolektív:Jaroslav Ušiak
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017ISSN:1335-2741

Časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá

Politické vedy 2/2015

Politické vedy 2/2015 (Časopis)

Autor/Kolektív:doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISSN:1335-2741

Časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá