Publikačná a edičná činnosť

Edičnú a vydavateľskú činnosť na UMB od 1. októbra 2013 zabezpečuje novovzniknuté Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, ktoré vydané publikácie zároveň propaguje a predáva prostredníctvom e-predajne (http://publikacie.umb.sk/) a u jej zmluvných partnerov. Proces edičného spracovania, tlače, predaja a propagácie publikácií upravuje Metodické usmernenie vydavateľstva Belianum

 

Návrh edičnej komisie k vydaniu skrípt

Metodické usmernenie Vydavateľstva Belianum

Štatút Belianum

Zásady edičnej činnosti UMB

Zásady edičnej činnosti na FPVaMV UMB

Vedecký editor - stanovisko

Vyhľadávanie v publikáciách
Politické vedy 2/2015
Politické vedy 2/2016

Politické vedy 2/2016 (Časopis)

Autor/Kolektív:Jaroslav Ušiak
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016ISSN:1335-2741

Časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá

Politické vedy 2/2017

Politické vedy 2/2017 (Časopis)

Autor/Kolektív:Jaroslav Ušiak
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017ISSN:1335-2741

Časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá

Politické vedy 3/2015

Politické vedy 3/2015 (Časopis)

Autor/Kolektív:doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISSN:1335-2741

Časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy a bezpečnostné štúdie

Politické vedy 3/2015
Politické vedy 3/2016

Politické vedy 3/2016 (Časopis)

Autor/Kolektív:Jaroslav Ušiak
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016ISSN:1335-2741

Časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá

Politické vedy 3/2017

Politické vedy 3/2017 (Časopis)

Autor/Kolektív:Jaroslav Ušiak
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017ISSN:1335-2741

Časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá

Politické vedy 4/2012

Politické vedy 4/2012 (Časopis)

Autor/Kolektív:Kulašík Peter, prof. PhDr., CSc.
Vydavateľstvo:Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISSN:1335-2741

Časopis Politické vedy, časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá, vydáva Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Časopis pod týmto ...

Politické vedy 4/2015
Politické vedy 4/2016

Politické vedy 4/2016 (Časopis)

Autor/Kolektív:Jaroslav Ušiak
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016ISSN:1335-2741

Časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá

Security Policy of the Slovak Republic. Development, Cornerstones and Implications
Slovenské dejiny. 20. storočie (1900-1945). Diel I.
Slovenskí komunisti v rokoch 1939-1944
Slovenský federalizmus versus taliansky federalizmus
Slovník diplomacie
Súčasné politické teórie I.
Súčasné politické teórie II.
Syntetické a analytické mechanizmy demokratickej transformácie
Športová diplomacia
Štáty V4 v mozaike histórie