print

Dimenzie občianstva Európskej únie

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Martina Bolečeková
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013
ISBN:978-80-557-0651-1
Počet strán:214
=