print

Aktuálne problémy teórie medzinárodných vzťahov a teórie politiky.

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:kolektív autorov
Vydavateľstvo:Ústav vedy a výskumu a FPVaMV UMB v Banskej Bystrici
Rok vydania:2005
ISBN:80-8083-209-9
Počet strán:294
=