print

Base du lexique français de l’Union européenne

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Radovan Gura
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015
ISBN:978-80-557-1071-6
Počet strán:179
Publikácia na stiahnutie: GURA L´ essentiel du lexique de ľ Union européenne.pdf (10773 KB)
=