print

HUMAN FORUM 2016

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Bolečeková Martina, Androvičová Jarmila
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016
ISBN:978-80-557-1208-6
Počet strán:119
Publikácia na stiahnutie: Human forum 2016.pdf (1207 KB)
=