print

History of the United States

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Benčeková Martina
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017
ISBN:978-80-557-1361-8
Počet strán:108
Kúpiť teraz za 3,40 €
=