print

Ekonomická demokracia. Dejiny, teória a prax

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Sekerák Marián
Vydavateľstvo:Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013
ISBN:978-80-557-0521-7
Počet strán:225
=