print

INTERPOLIS´12

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Kollár Aleš, Mgr., Bolfová Petra, Mgr., Tichá Karolina, Mgr.
Vydavateľstvo:Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012
ISBN:978-80-557-0518-7
Počet strán:110
=