print

Ekonómia a hospodárska politika v ekonomike SR a ČR

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Králik Ján, doc. Ing., CSc.
Vydavateľstvo:Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012
ISBN:978-80-557-0473-9
Počet strán:290
=