print

Bezpečnostná politika Slovenskej republiky a vybrané bezpečnostné dokumenty

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Ušiak Jaroslav, Mgr., PhD.
Vydavateľstvo:Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012
ISBN:978-80-557-0438-8
Počet strán:250
=