print

History of Great Britain

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Benčeková Martina, PhDr.
Vydavateľstvo:Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012
ISBN:978-80-557-0236-0
Počet strán:76
=