print

Foreign Policy of the Slovak Republic

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Kaščáková Dominika, Mgr., Vlček Dalibor, doc. PhDr., CSc.
Vydavateľstvo:Kamil Mařík - Professional Publishing, Praha
Rok vydania:2012
ISBN:978-80-7431-096-6
Počet strán:128
=