print

Referát pre vedu, výskum a rozvoj

Referát pre vedu, výskum a rozvoj FPVaMV
Kuzmányho 1,
974 01 Banská Bystrica

telefón: 048 446 1227
e-mail: andrea.luptakova@umb.sk

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

doc. PhDr. Peter Čajka, PhD. |
doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.
Prodekan, Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
peter.cajka@umb.sk
326 
048 446 1226
Utorok: 10:30 - 11:30, Streda: 08:00 - 09:00

Luptáková Andrea |
Luptáková Andrea
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
andrea.luptakova@umb.sk
326 
048 446 1227
048 446 1200
Pondelok: 09:00 - 11:00, Utorok: 09:00 - 11:00, Streda: 09:00 - 11:00, Štvrtok: 09:00 - 11:00, Piatok: 09:00 - 11:00