print

ŠVOČ

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

v akademickom roku 2017/2018

Nahlasovanie tém ŠVOČ

28.2.2018

(Referát pre vedu a výskum, č. d. 326)

Odovzdanie súťažných prác

30.3.2018

(Referát pre vedu a výskum, č. d. 326)

Konanie súťaže

19.4.2018     

(Centrum krízového riadenia)

 Prečo sa zapojiť:

  • Motivujúce finančné ocenenie najúspešnejších prác
  • Bodové zvýhodnenie pri prideľovaní internátu, výberovom konaní na mobility Erasmus a odborné stáže
  • Prví traja umiestnení postúpia do národného kola ŠVOČ organizovaného v spolupráci s Fakultou medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave a Fakultou sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Bližšie info: www.fpvmv.umb.sk a na referáte pre vedu, výskum a rozvoj (č. d.  326, p. Luptáková), resp. Študentská rada FPV a MV UMB