Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela

Mgr. Vladimír Müller, PhD.

Je absolventom študijného programu Medzinárodné vzťahy na FPVaMV UMB v Banskej Bystrici. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa špecializuje na problematiku medzinárodnej ekonomickej integrácie, globalizácie a na oblasť obchodnej politiky EÚ so špecifickým zameraním na problematiku transatlantickej integrácie s USA. Počas štúdia absolvoval študijné pobyty na University of Eastern Finland (Joensuu, 2015) a Antall József Summer School (Budapešť, 2017). Zároveň absolvoval odborné stáže na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, na Veľvyslanectve SR v Haagu a na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli (oddelenie obchodnej politiky). Je autorom niekoľkých odborných článkov a pravidelne sa zúčastňuje  odborných vedeckých konferencií a iných podujatí.

Twitter icon@waldesmuller

 

 

 

 


Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela