Zamestnanci Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov

Vyhľadávanie užívateľov
Dr. Patrizia Prando Šušová, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Dr. Patrizia Prando Šušová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
patrizia.prando@umb.sk
048 446 1412
Utorok: 13:30 - 14:30, Streda: 14:00 - 15:00
Mgr. Jarmila Androvičová, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. Jarmila Androvičová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Asistentka 
jarmila.androvicova@umb.sk
048 446 1228
Utorok: 13:30 - 15:00
PaedDr. Mária Badinská, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
PaedDr. Mária Badinská, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
maria.badinska@umb.sk
234 
048 446 1511
Štvrtok: 13:30 - 15:30
Frances Bathgate | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Frances Bathgate
Zahraničná lektorka 
Odborná asistentka 
frances.bathgate@umb.sk
048 446
PhDr. Martina Benčeková, PhD.  | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
PhDr. Martina Benčeková, PhD.
Zástupkýňa vedúceho katedry, Vedúca Oddelenia medzinárodnej komunikácie, Koordinátorka pre magisterský program medzinárodne vzťahy v anglickom jazyku 
Odborná asistentka 
Martina.Bencekova@umb.sk
234 
048 446 1918
Pondelok: 11:00 - 12:00, Štvrtok: 09:30 - 10:30
PhDr. Martina Bolečeková, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
PhDr. Martina Bolečeková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
Martina.Bolecekova@umb.sk
332 
048 446 1815
Utorok: 15:30 - 16:30, Streda: 13:00 - 14:00
JUDr. Miroslav Brvnišťan, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
JUDr. Miroslav Brvnišťan, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
miroslav.brvnistan@umb.sk
048 446
Mgr. et Mgr. Dominika Cevárová | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Mgr. et Mgr. Dominika Cevárová
Doktorandka 
 
Dominika.Cevarova@umb.sk
422 
048 446 1246
Utorok: 10:00 - 11:30, 14:00 - 15:00, Streda: 10:00 - 11:30, 14:00 - 15:00
doc. PhDr. Peter Čajka, PhD. | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.
Prodekan, Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
peter.cajka@umb.sk
326 
048 446 1226
Utorok: 10:30 - 11:30, Streda: 08:00 - 09:00
Martin Čapliar | Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
Martin Čapliar
Doktorand 
 
martin.capliar@umb.sk
048 446